Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2017

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

   

   

 

PICLEANU P. ANA - MARIA (PĂTRAŞCU) (CV)

15.12.2017

orele 9.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ASPECTE DIAGNOSTICE, HISTOPATOLOGICE ŞI IMUNOHISTOCHIMICE ÎN LIMFOMUL DIFUZ CU CELULĂ MARE B *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr NICOLAE DANIEL PIRICI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr CARMEN ARDELEANU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr ANDREI MOTOC (CV)

U.M.F. ''Victor Babeş'' Timişoara

5. Prof. univ. dr ŞTEFANIA CRĂIŢOIU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA  

 

TURMACU D. ELENA IRINA (CĂLUIANU) (CV)

15.12.2017

orele 10.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

EFICIENŢA DIAGNOSTICĂ A EXPLORĂRILOR PARACLINICE ÎN PANCREATITA ACUTĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr EUGEN OSIAC

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

3. Prof. univ. dr IOANA - ANCA BĂDĂRĂU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 4. Prof. univ. dr DORIN MERCUŢ (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  CĂTĂLINA MARIANA CIORNEI (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

  *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

BARBU  V. LAURENŢIU AUGUSTUS (CV)

15.12.2017

orele 13.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ALGORITMUL DIAGNOSTIC ŞI TERAPEUTIC ÎN HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION GEORGESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIRCEA BEURAN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr TRAEAN BURCOŞ (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr RĂDUCU NICOLAE NEMEŞ (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

BROJBOIU V. RALUCA - ALEXANDRA (CV)

20.12.2017

orele 16.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ROLUL POLIMORFISMULUI UNOR GENE MICRO-ARN ÎN PATOGENEZA CANCERULUI GASTRIC *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat

engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

   

 

BRAIA A. NATALIA (GUŢĂ)

20.12.2017

orele 17.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

ROLUL METABOLISMUL GLUCIDIC ÎN APARIŢIA CARCINOMULUI HEPATOCELULAR LA PACIENŢII CU BOALĂ HEPATICĂ

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr ION ROGOVEANU

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

 

MIHAILOVICI I.I. ALEXANDRU - RADU (CV)

20.12.2017

orele 18.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ ÎN CIROZA HEPATICĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr CRISTIN - CONSTANTIN VERE (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

OBLEAGĂ D. VASILE - COSMIN (CV)

20.12.2017

orele 19.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

 

HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE NON-VARICEALE: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ EVOLUŢIA, CU REFERIRE SPECIALĂ LA ROLUL HELICOBACTER PYLORI *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIN - CONSTANTIN VERE (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIHAI MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

4. Prof. univ. dr CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr DAN IONUŢ GHEONEA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

  

Rezumat engleză

       

   *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA