Acasa Universitate Doctorate Programări teze

Teze programate pentru a fi susţinute īn 2017

 

STUDENT - DOCTORAND

Data, ora şi locul susţinerii publice a tezei de doctorat

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT / REZUMATUL TEZEI

    

CRISTEA V. COSMIN GABRIEL

(CV)

05.07.2017

orele 15.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

TEHNICI ACTUALE PENTRU DIAGNOSTICUL SI APRECIEREA PROGNOSTICULUI CARCINOMULUI HEPATOCELULAR PRIMITIV *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIN CONSTANTIN VERE

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MIRCEA DICULESCU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti,

4. Prof. univ. dr  CRISTIAN GHEORGHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr  ION ROGOVEANU (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

CORÎCI  A. CORNELIA ANDREEA

(CV)

07.07.2017

orele 11.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

MODIFICĂRI ELECTRORETINOGRAFICE ÎN PATOLOGIA OFTALMOLOGICĂ *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr MARIA IANCĂU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr IOANA ANCA BĂDĂRĂU (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 4. Prof. univ. dr CARMEN LUMINIŢA MOCANU (CV)

U.M.F. Craiova

5. Conf. univ. dr  IOANA RALUCA PAPACOCEA (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

  

CIUCĂ M. MIRELA MARINELA

(CV)

07.07.2017

orele 12.30

Sala 102

Extindere,

Corp A'

Rolul tranziŢiei epitelio-mezenchimale în progresia carcinoamelor endometriale*)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CLAUDIU MĂRGĂRITESCU

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr CRISTIANA EUGENIA SIMIONESCU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr MARIA SAJIN (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti,

4. Prof. univ. dr  MARIANA COSTACHE (CV)

U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

5. Prof. univ. dr  RALUCA NICULINA CIUREA (CV)

U.M.F. Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

BIŢĂ G. ANDREI

(CV)

14.07.2017

orele 12.00

Sala 102

Extindere,

Corp A'

CERCETĂRI FIZICO-CHIMICE ŞI

FARMACOLOGICE ASUPRA UNOR COMPUŞI AI BORULUI CU GLUCIDE *)

 Comisia:

PREŞEDINTE:  

1. Prof. univ. dr CĂTĂLINA GABRIELA PISOSCHI

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:

2. Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU (CV)

U.M.F. Craiova

REFERENŢI:

 3. Prof. univ. dr OCTAVIAN CROITORU (CV)

U.M.F. Craiova

4. Conf. univ. dr OVIDIU CRIŞAN (CV)

U.M.F. ''Iuliu Haţieganu'' Cluj-Napoca

5. Conf. univ. dr VILY MARIUS CIMPOIAŞU (CV)

Universitatea din Craiova

 Rezultatul comisiei:

 

Rezumat engleză

       

 *) TEXTUL INTEGRAL AL TEZEI DE DOCTORAT POATE FI CONSULTAT, ÎN FORMAT TIPĂRIT, LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA