Acte necesare inscriere Master 2016

 Admitere 2016 Master

 

Actele necesare:  

1. Fisa de inscriere(se obtine de la Secretariatul Masteratului respectiv sau de pe site-ul universitatii in perioada inscrierilor)FISA INSCRIERE ADMITERE MASTER 2016.pdf;

2. Curriculum vitae;

3. Recomandare;

4. Diploma de  Bacalaureat - original;

5. Diploma de licenta si foaia matricola - original sau in copie legalizata, in cazul in care candidatul este inscris la un alt  master, legalizarea va fi insotita de o adeverinta care sa specifice unde se afla depuse actele in original;

6. Certificatul de nastere in copie legalizata;

7. Copie a cartii de identitate / buletin de identitate;

8. Certificatul de casatorie sau alte acte in baza carora s-a produs o eventuala schimbare de nume in copie legalizata;

9. Chitanta doveditoare a achitarii taxei de inscriere in valoare de 250 RON;

10.  Adeverinta de la locul de munca;

11. Adeverinta medicala(de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice).

12. Adeverinta care sa ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxa (DACA E CAZUL).

13. Adeverinta de absolvire facultate la forma buget/taxa specificandu-se numarul de ani absolvit si la ce forma(PENTRU MASTERATELE CARE AU ALOCATE LOCURI LA FORMA ''FARA TAXA'').

14. Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului(propunerea se redactează în format scris de către candidat pe maxim 10 pagini si se semneaza de candidat) și prezentare PowerPoint a propunerii pe CD. 

15. Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) calculata de candidat conform actelor de studii si semnata de acesta.

 

Mentiuni speciale

 

  • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate şi la Masterul Laborator Clinic şi de Analiza Medicamentului - Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului și prezentarea PowerPoint a propunerii pe CD este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
  • pentru  candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate şi la Masterul Laborator Clinic şi de Analiza Medicamentului -Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

 

Actele într-un exemplar se vor pune în dosar de plastic cu sina si prima fila transparenta, avand postit-uri numerotate(1-15) pentru fiecare punct din lista de acte.

Actele de studii care se solicita a se pune in original, NU se vor perfora, ci se vor atasa in dosar intr-o folie protectie documente de plastic. 

   

Foarte important!

 

Absolvenții  Facultăților de Medicină, Medicina dentară, Farmacie care au făcut toți anii la buget nu se pot înscrie decât pe locurile la forma”cu taxa”.